Środki transportu wykorzystywane w spedycji

Do wykonywania usług spedycyjnych wykorzystuje się wiele różnego rodzaju środków transportu. Do głównych możemy zaliczyć pojazdy wykorzystywane do spedycji drogowej, morskiej, samolotowej oraz kolejowej. Pojazdy wykorzystywane do spedycji drogowej zostały omówione w tym artykule.
Od wielu wieków statki są bardzo popularnym środkiem transportu. Właśnie statkiem Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki. Przewóz towarów statkiem jest tańszy od transportu drogowego, gdyż na statek można załadować ogromne ilości towarów, przy czym nie musi odługować go tyle osób , co miało by miejsce w przypadku transportu drogowego. Dlatego też takie towary jak węgiel, samochody, ropa naftowa w większości przypadków transportowana jest poprzez spedycję morską.
Spedycja samolotowa jest często wykorzystywana, gdy trzeba przetransportować towar z jednego kontynentu na drugi. Poprzez wykorzystanie samolotu towar może zostać dostarczony o wiele szybciej, niż miało by to miejsce w przypadku wykorzystania statki. Niestety spedycja lotnicza jest o wiele droższa od morskiej.
Kolejnym często wykorzystywanym środkiem spedycyjnym jest kolej. Towar taki jest transportowany w miarę szybko w porównaniu np. do ostatku, jednak żeby mógł być dostarczony do docelowe miejsce musi tam być linia kolejowa. Dlatego też często zdarza się że towar z wagonów kolejowych jest przeładowywany na samochody ciężarowe, które dostarczają go do miejsca docelowego.