Spedycja krajowa i międzynarodowa

Usługi spedycyjne oprócz podziału na spedycję odpłatną i nieodpłatną, możemy także podzielić na spedycję krajową i międzynarodową. Podział taki ma szczególne znaczenie w jednostek gospodarczych, z uwagi na sprawy formalne i statutowe przedsiębiorstw wykonujących takie usługi.
Dzięki wejściu naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, od 2004 roku spedycja międzynarodowa rozpoczęła swój szybki rozwój. Ze względu na to że, na granicach państw samochody dostawcze i ciężarówki nie muszą już czekać wielu godzin i dni na odprawę, takie usługi świadczy coraz to więcej firm. Dodatkowo, dzięki temu, że polskie firmy mogą przewozić towary po innych krajach Unii Europejskiej bez ograniczeń, nasze rodzime firmy świadczą usługi dla międzynarodowych kontrahentów. Tak więc, zdarza się że przykładowo w Niemczech możemy spotkać więcej samochodów dostawczych i ciężarówek na polskich tablicach rejestracyjnych niż niemieckich. W tym przypadku naszą niewątpliwie przewagą nad zachodnimi firmami jest cena wykonywanych usług spedycyjnych, która w polskich firmach jest o wiele tańsza.