Historia spedycji

Historia spedycji jest niewątpliwie bardzo ciekawa. Za jej początek uznaje się XV wiek kiedy to powstało prawo składu oraz przymus drożny. Prawa te wymagały składowania towarów we wszystkich miastach na drodze kupca objętym przymusem drogowym. W tym czasie kupcy ponosili ogromne straty, gdyż zdarzało się że towary nie dochodziły do nich na czas i nie mogli sprzedawać towaru. Wymyślono zatem „pozornego nabywcy”, który składał oświadczenie o nabyciu towaru. Towar jednak pozostawał u sprzedawcy, aż do jego wysyłki. Pozorny nabywca miał za zadanie wysłać towar we własnym imieniu jednak na koszt sprzedającego. „Pozorny nabywca” ustalał także środek transportu oraz drogę jaką miał być dostarczony towar.
Kolejny rozwój usługi spedycyjnej wykształcił się w XIX wieku, kiedy to wymyślono maszynę parową. Kupcy sprzedający towary, nie byli rozeznani w wystarczający sposób rozeznani w liniach kolejowych, dlatego też zlecali usługę spedycyjną innym, wyspecjalizowanym w tym firmom. W kolejnych dekadach następował dalszy rozwój transportu, co spowodowało powstawanie licznych firm świadczących kompleksowe usługi w zakresie spedycji.

spodnie fox | naklejki odblaskowe | gobikes.pl | www.autospecjalista.pl

Kontakt

© 2010 www.spedycja.opole.pl All Right Reserved